Moving Opera - bedre vilkår for musikdramatik

Hotel Pro Forma inviterer musik- og scenekunstmiljøet til fire seminarer om udviklingen af det musikdramatiske miljø i Danmark. Første seminar den 26. september byder bl.a. på den amerikanske komponist Missy Mazzoli, direktøren for Den Norske Opera Annilese Miskimmon og direktøren for Classical:NEXT, Jennifer Dautermann i en samtale om fremtidens musikdramatik.

Af Sif Hellerup Madsen

Hotel Pro Forma åbner den 26. september kl 13.00 til 17.30 dørene i atelieret på Strandlodsvej i København og inviterer til oplæg og diskussion om musikkens rolle i grænselandet mellem iscenesatte koncerter, musikdramatik og opera. Det sker til en seminardag under overskriften Clashing With Modernity – The role of composers, performers and directors in contemporary opera. Seminaret er det første i rækken af fire internationale arrangementer, som skal sætte fokus på vilkårene for ny musikdramatik.

Hvilke udfordringer opstår der for musikken i mødet med iscenesættelsen? Hvad sker der, når musikkens relativt traditionsbundne kunstneriske tilgange tørner sammen med performative og dramaturgiske greb i nutidig scenekunst? Og hvad sker der, når den professionelle rollefordeling mellem skabere og udøvende, f.eks. mellem komponist og performer, udviskes?

Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive stillet på dagen, som også byder på oplæg og diskussioner med bl.a. den amerikanske komponist Missy Mazzoli, den danske komponist Line Tjørnhøj, direktøren for Den Norske Opera Annilese Miskimmon og direktøren for Classical:NEXT Jennifer Dautermann

Ifølge Hotel Pro Forma har vi de seneste år set mange flotte bud på kunstnerisk nyskabelse på området, der trækker på den seneste kunstneriske udvikling inden for musikalske, visuelle og scenekunstneriske virkemidler. Men udviklingen synes at være sket på trods af vanskelige vilkår: Bag de enkelte forestillinger fremstår det musikdramatiske miljø relativt svagt sammenlignet med andre kunstområder. 

Rasmus Adrian, der er administrativ leder for produktionshuset Hotel Pro Forma, udtaler:

”Ser man bort fra de store nationale operainstitutioner i Danmark, savner vi i dag aktører, der kan løfte opgaven med at producere, udvikle og skabe sammenhæng på tværs af de enkelte kunstmiljøer og på tværs af landet. De enkelte musikdramatiske projekter og produktioner fremstår i alt for høj grad som øer uden kontakt og uden forudsætninger til at nyde godt af den viden og det kunstneriske talent der er tilstede her i landet. Vejen frem for det musikdramatiske miljø må være møder, dialog, kunstnerisk debat og udveksling af viden, know-how og inspiration. Vi har brug for at blive dygtigere og ikke mindst at lære af både danske og internationale erfaringer fra området. Det vil vi fra Hotel Pro Formas side gerne bidrage til i de kommende måneder.”

Hotel Pro Formas initiativ har til formål at skabe en række møder for det danske musik- og scenekunstmiljø med et internationalt islæt.

De fire seminarer gennemføres i samarbejde med bl.a. Dansk Komponistforening, SNYK, Performing Arts Platform Aarhus, Edition Wilhelm Hansen og Den 4. Væg.

Læs mere på Hotel Pro Formas hjemmeside, hvor der også er mulighed for tilmelding, her.

Moving Opera
Clashing With Modernity – The role of composers, performers and directors in contemporary opera
.
Den 26. september kl 13-17.30
Hotel Pro Formas Atelier
Læs mere her.