Nye medlemmer i SNYKs bestyrelse

Efter et veloverstået, ordinært repræsentantskabsmøde 2017 tirsdag den 13. juni byder SNYK varmt velkommen til kunstnerisk leder for Athelas Sinfonietta Jesper Lützhøft som bestyrelsesmedlem og musiker Lotte Anker som suppleant. Begge blev valgt af repræsentantskabet.

Af Sif Hellerup Madsen

Jesper Lützhøft er valgt ind i SNYKs bestyrelse for perioden 2017-2020 og træder ind, efter at Katrine Ganer Skaug, ensemblechef for Esbjerg Ensemble, efter ni år i SNYKs bestyrelse valgte ikke at genopstille. Derudover er tidligere suppleant Ejnar Kanding udpeget af bestyrelsen som medlem på en af bestyrelsens selvsupplerende pladser, for perioden 2017-2020. Musiker Lotte Anker træder ind som suppleant for perioden 2017-2020. 

SNYKs bestyrelse ser fra den 13. juni således ud:

Erik Bach, formand
Udpeget af Dansk Komponist Forening for perioden 2015-2018
Komponist

Sanne Kofod Olsen, næstformand
Valgt til bestyrelsen af SNYK’s repræsentantskab for perioden 2015-2018
Rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Sanne Krogh Groth
Udpeget til bestyrelsen af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik perioden 2015-2018
Ph.d., lektor i musikvidenskab ved Lunds Universitet og ansvarshavende redaktør for Seismograf/DMT 

Anders Laursen
Udpeget af Dansk Musiker Forbund for perioden 2017-2020
Formand for Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse

Jesper Lützhøft
Valgt til bestyrelsen af SNYK’s repræsentantskab for perioden 2017-2020
Kunstnerisk leder for Athelas Sinfonietta 

Anna Berit Asp Christensen
Udpeget til bestyrelsen af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for perioden 2017-2020
Ensemblechef og kunstnerisk leder for Scenatet
Festivaldirektør og kunstnerisk leder af Spor Festivalen 

Ejnar Kanding
Udpeget af SNYKs bestyrelse som selvsupplerende medlem for perioden 2017-2020
Komponist, Formand for EarUnit

Lotte Anker, suppleant
Valgt af SNYKs repræsentantskab for perioden 2017-2018
Musiker