Søg penge til dit lydprojekt i september

September byder på frister for både udøvere og arrangører af ny, eksperimenterende musik og lydkunst. Se hvilke frister, du skal være opmærksom på her.

Af Sif Hellerup Madsen

DKF's Produktionspulje

Dansk Komponistforenings Produktionspulje støtter udadrettede initiativer for ny kompositionsmusik, som koncerter, festivaler, CD-, DVD-, bogudgivelser, afholdelse af debutkoncert, formidlingsprojekter m.m.

Formålet med Produktionspuljen er at promovere og støtte ny kunstmusik og lydkunst uanset genre i det danske og internationale musikmiljø/kulturliv.

FORSØGSORDNING MED BESTILLINGSHONORARER
I Produktionspuljen kan der foreløbigt som en forsøgsordning i 2017 søges støtte til bestillinger af ny dansk musik indenfor kunstmusikkens genreområder - partiturmusik, lydkunst, eksperimenterende elektronisk musik og beslægtede genrer.

Deadline: 1. september kl. 23.59.

Mere info samt krav til ansøgningen - læs her

DKF: Komponistmidlerne

Komponistmidlerne støtter komponisters individuelle, professionelle virke inden for kunstmusik og lydkunst og beslægtede genrer.
Du kan ansøge om: arbejdslegater, rejsestøtte, stemmeudskrivning, kompositionsrelateret software og produktionsrelateret udstyr samt mentorforløb.
Kræver medlemskab af Koda.

Deadline: 1. september kl. 23.59.

Mere info samt krav til ansøgningen - læs her.

DJBFA's Legatpulje

Der kan ansøges om arbejdslegater og projektlegater i DJBFA's legatpulje. Kræver medlemskab af Koda. 

Arbejdslegaterne ydes til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde.

Projektlegaterne er på 100.000 kr., og der er i 2017 afsat max. fem puljer á 100.000 kr. Projektlegater tildeles større og veldefinerede projekter, hvor der lægges vægt på kunstnerisk kvalitet og projektets output. Legatet gives til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde.

Deadline 1. september kl. 12.00

Mere info samt krav til ansøgningen - læs her

Statens Kunstfonds Komponistaftaler

Komponistaftaler af kortere eller længere varighed. Det kan være: Bestillingsværker, huskomponistaftaler, residencies og andre forpligtende samarbejder mellem musikaktører og danske komponister inden for alle former for musik. Statens Kunstfond yder tilskud til komponisternes honorar.

Hvem kan ansøge? Aktører, der ønsker at bestille musik hos skabende danske kunstnere inden for alle former for musik.

Deadline: 15. september kl 23.59.

Mere info samt krav til ansøgningen - læs her.

Nordisk Kulturkontakt: Kultur- og Kunstprogrammet

Kultur- og kunstprogrammet støtter nordisk samarbejde indenfor kunst og kultur. Formålet er at støtte nyskabende projekter med høj kunstnerisk og kulturel kvalitet, samt fremme et mangfoldigt og bæredygtigt Norden.

Programmet giver støtte til projekter indenfor alle kunst- og kulturområder samt til alle projektfaser, både produktion, kreativt arbejde, organisering og gennemførelse af projekter.

Ansøgningen bedømmes bl.a. ud fra projektets samarbejdsdimension, kvalitet, nordiske dimension og og bæredygtighed.

Kultur- og kunstprogrammet kan søges i denne periode: 18.08.2017 - 20.09.2017.

Mere info samt krav til ansøgningen - læs her.

SNYK: International Transportstøtte

SNYK yder økonomisk tilskud til international musikformidling inden for SNYK’s genreområde, dvs. den nye kompositionsmusik, den eksperimenterende musik, lydkunst og improvisation og performance med lyd som bærende element.

Tilskuddet gives til international transport i forbindelse med i Danmark bosiddende udøveres koncerter og aktiviteter i udlandet og danske koncertarrangørers præsentation af udøvere bosiddende udenfor Danmark.

Deadline: 1. september klokken 23.59.

Mere info samt krav til ansøgningen - læs her.