Bestyrelse

Erik Bach, formand
Udpeget af Dansk Komponist Forening for perioden 2015-2018
Komponist

Sanne Kofod Olsen, næstformand
Valgt til bestyrelsen af SNYK’s repræsentantskab for perioden 2015-2018
Rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Sanne Krogh Groth
Udpeget til bestyrelsen af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik perioden 2015-2018
Ph.d. og forsker i ny musik, lyd og lydkunst, ansvarshavende redaktør for Seismograf/DMT 

Anders Laursen
Udpeget af Dansk Musiker Forbund for perioden 2017-2020
Formand for Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse

Jesper Lützhøft
Valgt til bestyrelsen af SNYK’s repræsentantskab for perioden 2017-2020
Ensemblechef for Athelas Sinfonietta 

Anna Berit Asp Christensen
Udpeget til bestyrelsen af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik for perioden 2017-2020
Ensemblechef og kunstnerisk leder for Scenatet
Festivaldirektør og kunstnerisk leder af Spor Festivalen 

Ejnar Kanding
Udpeget af SNYKs bestyrelse som selvsupplerende medlem for perioden 2017-2020
Komponist, Formand for EarUnit

Lotte Anker, suppleant
Valgt af SNYKs repræsentantskab for perioden 2017-2018
Musiker