SNYKs Transportstøtte- og ISCM-udvalg (TRIM)

Udvalgets sammensætning
SNYKs Transportstøtte og ISCM-udvalg (TRIM) er sammensat af tre personer. Ansatte og bestyrelsesmedlemmer i SNYK kan ikke udpeges. De tre medlemmer indstilles af SNYKs bestyrelse, der udpeger medlemmer for tre år ad gangen.

Hvert år 1. januar afgår én af de siddende i udvalget og en ny indstilles, således at der er rullerende, årlig udskiftning i en cyklus på tre år.

Indstillingen til TRIM forelægges bestyrelsen på kalenderårets sidste bestyrelsesmøde.

Udvalget sammensættes, så hhv. udøver-, komponist- og arrangørsiden er repræsenteret. Desuden tilgodeses en genremæssig bredde indenfor ny kompositionsmusik og nutidig eksperimenterende musik.

For udvalget gælder almindelige regler for habilitet.

SNYKs leder er sekretær for udvalget.

Udvalget skal varetage
•Behandling af ansøgninger til den internationale transportstøtte, som SNYK forvalter
•Udvælgelse af værker til ISCM World Music Days, efter de til enhver tid gældende retningslinier herfor, udfærdiget af ISCM
•Sekretariatet kan efter behov inddrage TRIM i SNYKs øvrige virke

Sagsbehandling
SNYKs sekretariat sagsbehandler ansøgninger til den internationale transportstøtte og udøver sagsforbedelse i forbindelse med ISCM World Music Days, og sørger for praktisk koordination og rapportering i forbindelse med udvalgsarbejdet.

Udvalgets medlemmer:

Anna Klett, musiker

Færøsk klarinettist, uddannet på konservatoriet i København hos Jørgen Misser og Bent Neuchs, med debut i 1994 og samme år Premier Prix fra Conservatoire de Musique de Genève hos Thomas Friedli. Anna har arbejdet med de fleste orkestre og ensembler i landet, men har med stor kærlighed helliget det meste af sin tid til den ny musik. Anna er medlem af ensemblerne Athelas, Figura samt duo klettWOOD, og er desuden musiker og omdrejningspunkt i platformen for ny kunstmusik, mooseMATRIX, der samarbejder med anden samtidskunst. Endelig er hun medstifter af det færøske kammerensemble Aldubáran.

Anna har modtaget Dansk Komponistforenings Musikerpris 2002 og Musikanmelderringens Kunstnerpris 2003.

Christian Skovbjerg Jensen, kurator og direktør ved Inter Arts Center i Malmø

Christian Skovbjerg Jensen er direktør for Inter Arts Center, en platform for kunstnerisk forskning og eksperimentel kunst, etableret af Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Lunds Universitet i Sverige. Han er også grundlægger og kurator på Somewhere, et offentligt kunstinitiativ baseret i København, Danmark. Han har kureret en bred vifte af offentlige og samarbejdsvillige kunstprojekter, som f.eks. Sæt sig ned! (2006), den international kunstfestival TUMULT i 2010, "6th Momentum Biennial" i 2011 og han kuraterede de offentlige kunst- og samarbejdsprojekter på Københavns Kunstfestival i 2012.

Christian medvirkede også "New Life Copenhagen", som var et omfattende deltagelsesprojekt i forbindelse med FNs klimatopmøde i København 2009, indledt af kunstgruppen Wooloo. Bor og arbejder i Lund og Malmö, Sverige

Morten Riis, lydkunstner og ph.d.

Morten Riis er lydkunstner. Han har modtaget flere priser og bevillinger, har udgivet flere albums, spillet utallige koncerer og udstillet lydinstallationer i Danmark, Sverige, England, Frankrig, Polen, Finland, Tyskland og Kina. Under Aarhus 2017 står Morten Riis blandt andet bag det store lydkunstprojekt The Overheard.

Morten Riis har en ph.d.-grad fra Aarhus Universitet. Han besidder i dag en post doc.-stilling ved Aarhus Universitet og var direktør for den elektroniske kompositionslinje ved Det Kongelige musikkonservatorium fra 2013 til 2014.