International transportstøtte til ny, eksperimenterende musik og lydkunst

For information in English: Please download the documents below.

Ansøgningskriterier:

For at ansøgningen behandles, skal den som minimum indeholde udfyldt ansøgningsskema og de på skemaet nævnte bilag. Er dette ikke tilfældet, vil den blive vurderet som ufuldstændig og ikke sendt til behandling. Har du spørgsmål til vores ansøgningsprocedure, er du velkommen til at kontakte os på transport (a) snyk.dk

Hvem kan søge:
SNYK yder økonomisk tilskud til international musikformidling inden for SNYK’s genreområde, dvs. den nye kompositionsmusik, den eksperimenterende musik, lydkunst og improvisation og performance med lyd som bærende element.

Ansøgninger, der vurderes at høre mere hjemme i et andet genreområde, vil blive videresendt til den pågældende genreorganisation (se nederst). International transportstøtte til det klassiske område skal søges hos Kulturstyrelsen.

Puljen til international transportstøtte for 2017  udgør totalt 215.000,- kr. Tilskuddet gives til international transport i forbindelse med i Danmark bosiddende udøveres koncerter og aktiviteter i udlandet og danske koncertarrangørers præsentation af udøvere bosiddende udenfor Danmark. Af hensyn til puljens størrelse bevilges billigste direkte rejse fra destination til destination. Der bevilges kun støtte til den internationale transport.

Kriterier

Koncerter skal som udgangspunkt honoreres af den udenlandske eller danske koncertarrangør. 
SNYKs logo skal bruges i al kommunikation vedrørende bevilgede projekter. Logo kan downloades på SNYKs hjemmeside. 

Ansøgningskrav:
 
Ansøgningsskema (se nederst) skal benyttes.
Ansøgningen skal indsendes inden projektets start.

Ansøgningen indsendes digitalt: Ansøgningsskema og bilag som PDF samt lydfiler som vedhæftede MP3 filer eller direkte links til filer på internettet. Links, der ikke henviser direkte til det påkrævede indhold, betragtes som ufuldstændige.

Udbetaling af støtte:
Bevilget tilskud udbetales efter projektets afslutning og senest én måned efter ved indsendelse af rapport og kopi af bilag. Såfremt fristen ikke overholdes, overføres det bevilgede beløb til næste uddeling. Rapportskemaet (se nederst) skal benyttes.
Det bevilgede tilskud reguleres i forhold til de faktiske transportudgifter inden for det bevilgede beløb. 

Frister: 
Ansøgninger om international transportstøtte behandles 4 gange årligt. I 2018 er den første ansøgningsfrist: 
- 1. februar klokken 23.59 

Send ansøgningen til transport(a)snyk.dk

Ansøgninger behandles af SNYK's Transportstøtte- og ISCM-udvalg (TRIM) i løbet af den måned, der er ansøgningsfrist og svar kan forventes inden for 1 måned efter ansøgningsfristen. Udvalget består af tre af SNYKs bestyrelse eksternt udpegede medlemmer. SNYK's leder er sekretær for udvalget. 

Genreorganisationerne er i løbende dialog sig imellem og med Kulturstyrelsen for at sikre optimale ansøgningsbetingelser på tværs af genrer. En ansøger kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt. Vi forbeholder os desuden retten til at videresende en fejlplaceret ansøgning. Hvis du får administrativt afslag med den begrundelse, at din ansøgning hører til i en anden genreorganisation, vil SNYK gå i dialog med ansøgeren og sende den oprindelige ansøgning videre til behandling i rette genreorganisation eller i Kulturstyrelsen.

Nøgleord